Stadsutveckling

Göteborgsregionen växer och utvecklas. Under kommande decennier genomförs många stora projekt - allt från Västlänken, linbanan över älven och Hisingsbron till bostäder, kontor och handel i Frihamnen, på Masthuggskajen och vid Centralen.

Stadens vision handlar om tillgänglighet. Både under och efter byggprocessen. Göteborgs Stads Parkering har en aktiv roll i stadsutvecklingen och bidrar till hållbar mobilitet – även när det handlar om tillfälliga lösningar.

Vardagslivet måste självklart fungera. Göteborg ska vara en enkel stad att resa och röra sig i både för boende och besökare. Och det kräver vår medverkan, så tidigt som möjligt i varje delprojekt.

Till våra större projekt hör den parkeringsanläggning med 700 platser som ska byggas vid Skeppsbron. Det blir en del av ”göteborgarnas nya vardagsrum” och närheten till Stenpirens resecentrum gör detta till ett nav som ökar tillgängligheten till centrala staden – oavsett om du reser med bil eller inte. Vi planerar också för p-hus och andra mobilitetslösningar i både Frihamnen och Masthugget