Kontrollavgift

Om du parkerar fel kan du få en kontrollavgift. Du vet att du ska vända dit till Parkeringsbolaget om vårt namn och våra kontaktuppgifter finns på kontrollavgiften. 

Om du inte följer de regler som gäller på området när du parkerar kan du får en kontrollavgift. Då sätter en parkeringsövervakare en gul kontrollavgift på din bil. Kontrollavgiften ska betalas inom 10 dagar från utskriftsdatum om du inte invänder mot kontrollavgiften.

Skyltsättningen där du parkerar informerar om gällande parkeringsregler. De vanligaste överträdelserna som orsakar kontrollavgift är:

  • Inte betalat avgift eller inte betalat tillräckligt för den parkeringstid som nyttjas.
  • Ingen synlig biljett i vindrutan på grund av att den legat felvänd eller blåst iväg på grund av vinddrag.
  • Inget giltigt parkeringstillstånd för en plats som är förhyrd eller där särskilt tillstånd erfordras.
  • Parkerat bilen där parkeringsförbud råder.

En kontrollavgift kan utfärdas på tomtmark, t ex i parkeringhus,  och regleras av Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (LKOP).

Om du har parkerat fel på gatan kan du få en parkeringsanmärkning. För att invända mot en parkeringsanmärkning måste du betala den först och sedan vända dig till polisen. På baksidan av parkeringsanmärkningen står hur du ska göra.

Vi följer Svenska Parkeringsföreningens etiska regler. Läs mer på www.svepark.se