Vill du också bidra till hållbart resande?

Göteborgs Stads Parkering är en attraktiv och spännande arbetsplats där alla medarbetare bidrar till att göra Göteborg till en tillgänglig och hållbar stad.

Parkering Göteborg är vårt varumärke som möter kunden medan Göteborgs Stads Parkering är vårt bolagsvarumärke.

Göteborgs Stads Parkering bidrar aktivt till att erbjuda hållbara parkerings- och mobilitetslösningar som fokuseras på våra kunders behov, i dag och i framtiden. Vi arbetar målmedvetet för att göra staden tillgänglig, både för de som besöker staden och för oss som bor här.

Våra medarbetare är vår starkaste tillgång och vi arbetar bland annat inom områden som kundtjänst, ekonomi, it-utveckling, affärsutveckling, kommunikation, stadsutveckling, försäljning, projektledning, miljö och byggnation.