Hitta och betala parkering med appen

Läs mer här

Om Parkeringsbolaget

Parkeringsbolaget bidrar till stadens utveckling och förändrade resvanor genom att erbjuda och driva utveckling av hållbara parkeringslösningar och andra mobilitetstjänster. Vi bygger parkeringsanläggning på Skeppsbron och deltar i första delen av etapp 1i Frihamnen. Vi samordnar all kommunal parkering tillsammans med de andra förvaltningarna och bolagen i Göteborgs stad. På så sätt görs Göteborg tillgänglig och det blir enkelt för dig resa, betala och hitta.

De närmaste åren kommer Göteborg att utvecklas snabbt – när flera stora byggprojekt drar igång. En konsekvens är att många parkeringsplatser i centrala staden påverkas.

Lindholmen är ett spännande område och det byggs som aldrig förr. Här håller du dig enkelt uppdaterad om var du kan parkera under tiden en ny stadsdel växer fram.

Betala bara för tiden du parkerar. Använd appen Parkering Göteborg.

Här kan du som leverantör hitta de uppgifter du behöver för att fakturera. Vi uppmuntrar till att använda e-faktura!

Göteborgs södra skärgård lockar tusentals besökare varje år. Vi har samlat tips hur du enklast tar dig hit.

Parkeringsbolaget arbetar aktivt för att öka det hållbara resandet och främja förändrade resvanor. Ett sätt för oss att bidra till en hållbar stad är genom att samordna all kommunal parkeringsverksamhet inom samlingsbegreppet Parkering Göteborg. Parkering Göteborg gör det enklare för kunden att resa, betala och hitta.

Göteborg växer och behöver mark för nya bostäder och arbetsplatser. Parkeringsbolaget deltar i en mängd stadsbyggnadsprojekt och samverkar med andra förvaltningar och bolag som planerar och bygger i Göteborg.

Just nu kan du se  Martin Formgrens utställning Albedo på fasaden på parkerings-huset Snipan på Första Långgatan.

 

Du har säkert märkt att vi har justerat priset under några år. Det är ingen tillfällighet utan en del av en större plan för parkeringar i Göteborg

Det byggs en parkeringsanläggning som en del av det nya stadsrummet på Skeppsbron.

På trafiken.nu kan du se aktuella störningar, planerade vägarbeten och trafikstörande evenemang. Du kan också planera din bil- eller cykelresa eller se det aktuella trafikläget genom trafikkameror.

För dig som parkerar i P-hus Bergsgatan finns information här.