Välkommen till Parkeringsbolaget

Använd appen Parkering Göteborg - Hitta parkering, för att snabbt hitta din parkering.

Läs mer

Om Parkeringsbolaget

Parkeringsbolaget bidrar till stadens utveckling och förändrade resvanor genom att erbjuda och driva utveckling av hållbara parkeringslösningar och andra mobilitetstjänster. Vi bygger parkeringsanläggning på Skeppsbron och deltar i första delen av etapp 1i Frihamnen. Vi samordnar all kommunal parkering tillsammans med de andra förvaltningarna och bolagen i Göteborgs stad. På så sätt görs Göteborg tillgänglig och det blir enkelt för dig resa, betala och hitta.

Betala bara för tiden du parkerar. Använd appen Parkering Göteborg - Betala Parkering!

Från och med 9 maj har Parkeringsbolaget ny faktureringsadress. Vi uppmuntrar också dig som leverantör att använda e-faktura!

Parkeringsbolaget arbetar aktivt för att öka det hållbara resandet och främja förändrade resvanor. Ett sätt för oss att bidra till en hållbar stad är genom att samordna all kommunal parkeringsverksamhet inom samlingsbegreppet Parkering Göteborg. Parkering Göteborg gör det enklare för kunden att resa, betala och hitta.

Göteborg växer och behöver mark för nya bostäder och arbetsplatser. Parkeringsbolaget deltar i en mängd stadsbyggnadsprojekt och samverkar med andra förvaltningar och bolag som planerar och bygger i Göteborg.

Besök fotouställningen på fasaden på parkeringshuset på Första Långgatan. 53 stora foto visar undervattensfotografier från varma och kalla hav. Utställningen är öppen dygnet runt.

Du har säkert märkt att vi har justerat priset under några år. Det är ingen tillfällighet utan en del av en större plan för parkeringar i Göteborg

Det byggs en parkeringsanläggning som en del av det nya stadsrummet på Skeppsbron.

För att enkelt hitta parkering kan du ladda ner appen Parkering Göteborg - Hitta Parkering.

Parkeringsbolaget har föreslagit att de förhyrda platserna på Saltholmen och i Långedrag ska ersättas med parkeringstillstånd för att öka tillgängligheten i området.

På trafiken.nu kan du se aktuella störningar, planerade vägarbeten och trafikstörande evenemang. Du kan också planera din bil- eller cykelresa eller se det aktuella trafikläget genom trafikkameror.

Från den 4 april finns Parkeringsbolaget i nya lokaler på Åvägen 17 J i Gårda. Välkommen hit!