Välkommen till Göteborgs Stads Parkering

Läs mer

Om Göteborgs Stads Parkering

Göteborgs Stads Parkering bidrar till stadens utveckling och förändrade resvanor genom att erbjuda och driva utveckling av hållbara parkeringslösningar och andra mobilitetstjänster. Vi bygger parkeringsanläggning på Skeppsbron och deltar i första delen av etapp 1 i Frihamnen. Vi samordnar kommunal parkering tillsammans med de andra förvaltningarna och bolagen i Göteborgs stad. På så sätt görs Göteborg mer tillgängligt och det blir enkelt att resa, hitta och betala parkering.

För att göra det enklare för dig att hitta den information du söker har vi nu delat upp våra två varumärken på olika webbplatser. Besök kundportalen för Parkering Göteborg när du söker information och har frågor om parkering och resande i Göteborgsregionen.

De närmaste åren kommer Göteborg att utvecklas snabbt – när flera stora byggprojekt drar igång. En konsekvens är att många parkeringsplatser i centrala staden påverkas.

Här kan du som leverantör hitta de uppgifter du behöver för att fakturera. Vi uppmuntrar till att använda e-faktura!

Göteborgs Stads Parkering arbetar aktivt för att öka det hållbara resandet och främja förändrade resvanor. Ett sätt för oss att bidra till en hållbar stad är genom att samordna all kommunal parkeringsverksamhet inom samlingsbegreppet Parkering Göteborg. Parkering Göteborg gör det enklare för kunden att resa, betala och hitta.

Göteborg växer och behöver mark för nya bostäder och arbetsplatser. Göteborgs Stads Parkering deltar i en mängd stadsbyggnadsprojekt och samverkar med andra förvaltningar och bolag som planerar och bygger i Göteborg.

Det byggs en parkeringsanläggning som en del av det nya stadsrummet på Skeppsbron.