Innovation för att skapa en hållbar framtid

Läs mer

Om Göteborgs Stads Parkering

Göteborgs Stads Parkering bidrar aktivt till stadens utveckling och att förändra resvanor genom att erbjuda och driva utveckling av hållbara parkeringslösningar och andra mobilitetstjänster. Vi samordnar kommunal parkering tillsammans med de andra förvaltningarna och bolagen i Göteborgs stad. På så sätt görs Göteborg mer tillgängligt och det blir enkelt att resa, hitta och betala parkering.

För att göra det enklare för dig att hitta den information du söker har vi nu delat upp våra två varumärken på olika webbplatser. Besök kundportalen för Parkering Göteborg när du söker information och har frågor om parkering och resande i Göteborgsregionen.

Här kan du som leverantör hitta de uppgifter du behöver för att fakturera. Vi uppmuntrar till att använda e-faktura!

Göteborgs Stads Parkering arbetar med hållbarhet i alla tre perspektiven, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi ska öka det hållbara resandet och främja förändrade resvanor för att alla ska uppleva Göteborg som en tillgänglig och attraktiv stad - nu och i morgon.

Det byggs som aldrig förr i Göteborg. Mark som tidigare användes till parkering behövs nu till annat. Det innebär att ett antal parkeringar försvinner -  men vi bygger också nytt!

Göteborgs Stads Parkering är en attraktiv och spännande arbetsplats där alla medarbetare bidrar till att göra Göteborg till en tillgänglig och hållbar stad. Se vilka lediga tjänster vi har just nu.

Got Event och Göteborgs Stads Parkering har inlett ett samarbete där de två kommunala bolagen arbetar tätt tillsammans med att skapa förutsättningar för nya parkeringar i områden där befintlig parkering försvinner till förmån för stads och infrastrukturprojekt.