VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORGS STADS PARKERING

Om Göteborgs Stads Parkering

Göteborgs Stads Parkering är ett parkeringsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi arbetar med att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för göteborgare och besökare till staden genom att ligga i framkant med utveckling av innovativa mobilitetslösningar. Parkering Göteborg är varumärket som möter den parkerande kunden och vår målsättning är att skapa parkeringslösningar som hjälper kunderna att hitta flytet i sin vardag.

För att göra det enklare för dig att hitta den information du söker har vi nu delat upp våra två varumärken på olika webbplatser. Besök kundportalen för Parkering Göteborg när du söker information och har frågor om parkering och resande i Göteborgsregionen.

Här kan du som leverantör hitta de uppgifter du behöver för att fakturera. Vi uppmuntrar till att använda e-faktura!

Göteborgs Stads Parkering arbetar med hållbarhet i alla tre perspektiven, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi ska öka det hållbara resandet och främja förändrade resvanor för att alla ska uppleva Göteborg som en tillgänglig och attraktiv stad - nu och i morgon.

Det byggs som aldrig förr i Göteborg. Mark som tidigare användes till parkering behövs nu till annat. Det innebär att ett antal parkeringar försvinner -  men vi bygger också nytt!

Göteborgs Stads Parkering är en attraktiv och spännande arbetsplats där alla medarbetare bidrar till att göra Göteborg till en tillgänglig och hållbar stad. Se vilka lediga tjänster vi har just nu.

Got Event och Göteborgs Stads Parkering har inlett ett samarbete där de två kommunala bolagen arbetar tätt tillsammans med att skapa förutsättningar för nya parkeringar i områden där befintlig parkering försvinner till förmån för stads och infrastrukturprojekt.