Våra samverkansparter

För att kunna skapa en hållbar stad - öppen för världen och parkeringslösningar som främjar nya resvanor samarbetar vi med andra förvaltningar och bolag i Göteborgs stad och med en del privata aktörer.

Tillsammans med trafikkontoret arbetar vi med att erbjuda ett enhetligt erbjudande för dig som parkerar i Göteborgs Stad. Du ska inte behöva bry dig om du parkerar på gatumark eller tomtmark. Detta arbete driver vi och trafikkontoret tillsammans med Higab, Älvstranden Utveckling, GöteborgsLokaler, Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstenbostäder och Grefab.

Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret är vi med och bygger Göteborg.

Nokas Larmcentral sköter vår kundtjänst på kvällar och helger. Du når oss dygnet runt på 031-774 37 00.

För att ta hand om dig som invänder mot en kontrollavgift du fått av Parkeringsbolaget anlitar vi Svea Ekonomi.

Vi samarbetar med Addici och Securitas för att övervaka parkeringsplatserna.