Organisation och ledning

Parkeringsbolaget har 83 medarbetare. Bolagets anställda bygger och förvaltar parkeringsanläggningar, erbjuder kundservice och utvecklar parkeringslösningar. I samverkan arbetar vi med hållbar stadsutveckling och nya resvanor.Vi anlitar underentreprenörer för övervakning och viss kundtjänst. Verksamheten är organiserad i fem avdelningar under VD.


Ledningsgrupp

  • Maria Stenström, vd
  • Hanna Munde, chef marknad och affärsutveckling
  • Lis Nilsson, chef administration
  • Dennis Ahlborg, chef IT
  • Daniel Sandström, chef Parkering Göteborg
  • Tobias Hagman, chef bygg