2016-04-20

Villkorsändring Saltholmen Långedrag

Den 22 april ska styrelsen för Parkeringsbolaget behandla frågor angående parkeringarna på Saltholmen och i Långedrag. De förslag som ska behandlas hittar du här.

Utifrån informationsmötet som genomfördes den 21 mars på Donsö med ca 370 öbor och pågående genomlysning av parkeringsvillkorens efterlevnad samt Parkeringsbolaget pågående utredning med Grefab föreslås att beslut om villkorsändring av upplåtelseform av förhyrda platser inte behandlas på styrelsemötet på fredag utan vid ett senare styrelsemöte.

Vi kommer under tiden jobba med att genom de utökade p-ledsystemet, som finns på plats 1 maj, skapa tillit för den bakomliggande fakta som presenterats via beläggningsmätningar. Det utökade p-ledsystemet kommer att visa tillgängliga parkeringsplatser i realtid. Vi kommer att visa resultat av andra referensområden som genomgår liknande förändringar och genom en referensgrupp samla in och få synpunkter som kan bidra till kommande beslutsunderlag gällande villkorsändring av upplåtelseform. Vi kommer att granska efterlevnaden av villkoren för förhyrd plats och p-tillstånd och vidta eventuella åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av villkoren. Vi kommer också tillsammans med Grefab undersöka om bland annat båtuppställningsplatser kan nyttjas för parkering.