2013-10-19

Projekt på gång om bättre ytskydd på Vågmästaregatans P-hus

Parkeringsbolaget deltar i ett 3-årigt projekt som har till syfte att finna bra ytskydd för parkeringsdäck. Ett provfält med nya ytskikt kommer därför att läggas på parkeringsdäck på del av plan 2 i parkeringshuset på Vågmästaregatans P-hus. Sedan kommer projektet följa upp beläggningssystem av gjutasfalt, hårdbetong och härdprodukter.


Kunder som i vanliga fall parkerar på plan 2 erbjuds parkera på plan 1 under tiden 24 oktober – 29 november 2013. Kunder som parkerar på plan 3 får delvis en annan väg till sin parkeringsplats under samma period.


Projektet om optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering drivs tillsammans med CBI Betonginstitutet med medel från Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF)


För mer information om CBI Betonginstitutet, SBUF och projektet, se: www.cbi.se och www.sbuf.se