2011-11-21

Pleasure Parking

Idéverkstaden – en afton för framtidens parkeringshus!

Köruppträdande, UV-pennor och färg transformerade Skånegatans p-hus onsdagen den 30 november. Denna något ovanliga samlingslokal fylldes under några timmar av en blandad publik som fick uppleva en miljö som inte bara uppfyllde sin huvudsakliga funktion; en plats att parkera bilar. Tanken var att få besökarna att tycka till om hur man kan göra parkeringshus
tryggare och trivsammare.

Kvällen inleddes med tal av bl a Parkeringsbolagets vd Maria Stenström och gruppen Pleasure Parking som förklarade bakgrunden till projektet och hälsade alla välkomna. Det delades sedan ut priser till skolelever som deltagit i en
teckningstävling där syftet var att rita hur deras drömparkeringshus skulle kunna se ut och de vinnande bidragen prydde parkeringshusets väggar.

En av kvällens höjdpunkter var ett uppträdande av Göteborgs Indiekör som framförde sina egna arrangemang av välkända låtar.

Pågående aktiviteter under hela kvällen var en vägg där besökarna uttryckte sig med hjälp av UV-pennor samt parkeringsrutor i vilka det målades och skrevs med kritor. Ommålade och belysta parkeringsrutor representerade olika teman som exempelvis miljö och agerade som inspirationsrum för besökarna.

På parkeringshusets utsida visades en ljusprojektion som en form av utsmyckning. 

Ett bord med enkäter fanns på plats där besökarna fyllde i sina tankar och åsikter kring parkeringshus och det bjöds på glögg och pepparkakor.

Denna afton blev ett forum där allmänheten fick reflektera kring P-bolagets framtidsplaner samt parkeringshus och dess funktion och blev även ett utrymme för olika kulturella och konstnärliga uttryck.Pleasure Parking
Pleasure Parking är en tillfällig projektgrupp från Kulturverkstans Internationella projektledarutbildning. Gruppen består av kulturarbetare med olika inriktningar: musik och musikproduktion, dans, bildkonst och aktionsverksamhet. Projekt- gruppen fick i uppdrag av Parkeringsbolaget  att dels utveckla idéer kring hur miljön i parkeringshusen förbättras, dels ta fram ett underlag på vad allmänheten vill och önskar. Dessa idéer, samt allmänhetens förslag kommer att bli ett underlag för en idébank till parkeringsbolaget. Vissa av idéerna kan komma att förverkligas vid byggandet av morgondagens parkeringshus. Nyckelord som genomsyrar projektet är barnens perspektiv, det offentliga rummet, miljö- och klimat, och det glokala Göteborg.

Pleasure Parking - fr. v: Tobias Westerberg, Caroline Pehrson, Martin Reinikainen, Anna Svensson, Johanna Franck.
Foto: Pia Engman