2017-02-03

Parkeringsrapport 2017

För att lyckas med att underlätta resandet för göteborgare och besökare och ingå i en kedja av möjligheter där bilen inte nödvändigtvis är med från start till mål krävs en gedigen kunskap om våra kunders behov.

Vi har därför tagit fram en parkeringsrapport som ett exempel på hur vi fortbildar oss, hur vi ständigt uppdaterar vår kunskap om våra kunder. Och den är intressant för en betydligt vidare krets. Så varsågod, här kan du också läsa om VTI:s kartläggning av arbetspendlare och en intressant Sifoundersökning kring parkeringsvanorna i centrala Göteborg.

Parkeringsrapport februari 2017.pdf