2015-09-22

Nya mynt inga problem för Parkeringsbolaget

För Parkeringsbolaget är de nya mynten som Sverige får nästa år inga problem. Parkeringsbolaget upphandlar nu 700 moderna automater som också tar de nya mynten. För att klara stadens miljömål är det krav på de nya automaterna att de ska vara solcellsdrivna.

Det finns en mängd sakfrågor kopplat till parkeringsautomater. En del börjar bli gamla och har gjort sitt, en del behöver uppgraderas vad gäller bankkort och så är det frågan om de nya mynten. Istället för att lösa varje sak var för sig, tar nu Parkeringsbolaget ett helhetsgrepp och genomför en av Sveriges största upphandlingar i sitt slag. ’

  – Vår bedömning är att kostnaden blir lägre på det här sättet. Vi vill också bidra till stadens miljömål och har bland annat som krav i upphandlingen att automaterna ska drivas genom solceller, säger Magnus Feldt, chef för Fastighet och teknik.

 – Det ligger i vårt uppdrag att bidra till stadens utveckling, att förändra resvanor och att skapa ett enhetligt erbjudande i hela Göteborg – Parkering Göteborg. Upphandlingen av biljettautomater ligger helt i linje med vårt uppdrag. 

 Av Parkeringsbolagets kunder betalar cirka 14 procent med mynt. 45 procent använder bankkort, 14 procent betalar genom sin mobil – och resten med bensinkort.

 – Vi ser en mycket kraftig ökning av vår betalapp, Betala Parkering, och vi tror att det betalsättet fortsätter öka. På sikt ser Parkeringsbolaget också möjligheten att betala via registreringsskylten.

– Det är en form av in- och utcheckning. Kan vi införa det minskar vi miljö- belastningen än mer, eftersom antalet parkeringsbiljetterna minskar eller rent försvinner helt. Men detta ligger i framtiden, det finns inga beslut tagna, säger Magnus Feldt. 

 Se inslag med Magnus Feldt om de nya mynten:

TV 4

Västnytt