2017-01-16

Minnesanteckningar från sjätte mötet med arbetsgruppen Saltholmen Långedrag

I mitten av december höll arbetsgruppen Saltholmen Långedrag sitt sjätte möte. Nu är anteckningarna från det klara.

Sjätte mötet_minnesanteckningar.pdf