2017-09-01

Underhållsarbete i P-hus Lorensberg

Information till dig som parkerar i P-hus Lorensberg! Under helgen kommer vi att påbörja underhållsarbete på en del av parkeringsplatserna på övre plan.

Dessa platser kommer vara tydligt markerade. Du kan använda övriga platser på både övre och undre plan.