2015-12-30

Konstnär och arkitekt i unikt samarbete på Skeppsbron

Arkitektur ska integreras med konst när parkeringsanläggningen på Skeppsbron byggs. Nu är upphandlingen klar och uppdraget gick till internationellt erkända konstnären Lucy Skaer.

Göteborgs Stads Parkering ska bygga en unik parkeringsanläggning vid dagens Skeppsbrokaj som ligger i och delvis under Göta älv. Det byggs i två plan och löper 300 meter längs utmed kajen. Det kommer bli mycket vidsträckt och en naturlig del av det övriga stadsrummet med passager till området.  Parallellt med långsidan går ett väderskyddat gångstråk, i den delen ska konstverk integreras. En procent av byggkostnaderna vid all kommunal nyproduktion ska öronmärkas för konst, den så kallade enprocentregeln.
– Vi vill skapa en parkering som sätter människan i fokus – inte bilen. Med bland annat enprocentregeln skapar vi en attraktiv anläggning dit människor kan komma, även om de inte parkerar sin bil. Det är också ett sätt att göra konst tillgänglig för alla människor, säger Tobias Hagman, byggchef Göteborgs Stads Parkering .
– Det är extra roligt att vi fått en sådan internationellt erkänd konstnär som Lucy Skaer.

I vanliga fall kommer konstnären in i bilden först när byggnaden väl är klar, men så är inte fallet i Skeppsbron.
– Det är det unika i Skeppsbron, att konstnären jobbar i nära samarbete med arkitekterna som ritar anläggningen. Det skapar en integrerad lösning som ska bli väldigt spännande att se, säger Andreas Roth, projektsamordnare på Göteborg Konst.
Under året har en samrådsgrupp som består av konstkonsulter samt representanter för Vilborg arkitekter, Göteborgs Stads Parkering och Göteborg konst, jobbat med upphandlingen. I hård konkurrens med ett tjugotal andra kandidater var det en enig grupp som tog beslutet om Lucy Skaer.

Ur motiveringen: Lucy Skaer är en konstnär som rör sig fritt mellan film, teckning, skulptur, konsthantverkstekniker, glas och keramik. Inte sällan i stora omfattande installationer. Lucy Skaers arbete präglas av hur material och vardagsföremål kan transformeras. Påtagligt är hur de material och former hon använder är bärare på ett innehåll och en historia som leder oss in och vidare till nya historier. År 2009 var hon nominerad för Turnerpriset; en av världens finaste konstutmärkelser.

FÖR MER INFORMATION
Tobias Hagman, byggchef, Göteborgs Stads Parkering 
Telefon: 031-774 37 66 E-post: tobias.hagman@p-bolaget.goteborg.se 

Andreas Roth, samordnare, Göteborg Konst                                                                      Telefon: 031-368 32 62 E-post: andreas.roth@kultur.goteborg.se