2017-09-29

Avspärrningar i centrala Göteborg 30 september

På grund av flera demonstrationer och evenemang i centrala Göteborg under lördagen den 30 september kommer polisen att stänga av ett större område för trafik.

De områden som främst berörs är sträckan från Korsvägen längs Skånegatan, delar av Trädgårdsföreningen och Heden samt upp mot Korsvägen igen. Trafikavspärrningarna gäller från lördag morgon och tas bort av polisen så snart det bedöms vara möjligt.

Avspärrningarna kommer att påverka flera av våra parkeringsplatser, både för er som ska besöka Göteborg men även ni som bor i området. Polis på plats arbetar för att underlätta in- och utpassering för boende på adresserna som berörs.

För exakta områden som berörs, läs mer på polisens hemsida. Du kan också följa den löpande händelseutvecklingen på polisen.se.

För aktuell trafikinformation hänvisar vi till trafiken.nu och vasttrafik.se.

Kundtjänst
Parkering Göteborg