2017-04-03

Anteckningar från åttonde mötet från arbetsgruppen Saltholmen och Långedrag

Nu anteckningarna klara från det sista ordinarie mötet med arbetsgruppen för Saltholmen och Långedrag.

Åttonde minnesanteckningar_OK.pdf