Hållbar mobilitet

Göteborgs Stads Parkering arbetar med hållbar mobilitet. Vi bidrar till förändrade resvanor och hållbarhet genom våra tjänster – men också genom att delta i spännande utvecklingsprojekt.

För oss är parkering inte bara linjer och asfalt – vi ser oss som en länk i mobilitetskedjan, som en viktig del av ett hållbart resande. Och det kräver nyfikenhet, nytänkande och aktiv medverkan inom forskning och utveckling. Vi jobbar också med elladdning, nya lösningar för arbetsplatsparkering och förarlösa elskyttlar på Lindholmen.

Våra projekt

Drive me

Göteborgs Stads Parkering deltar i Drive Me och drev 2016 tillsammans med Volvo Car Group projektet  "Självparkerande fordon – Parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling”. I mars 2017 redovisades projektet och bland annat togs en projektrapport tagits fram. Drive Me projektrapport självparkerande bilar.pdf

Filmer om DriveMe projektet hittar du här.

DenCity

Vi är också med i samverkansprojektet DenCity – som utvecklar framtida transportlösningar för en bättre livsmiljö i våra storstäder.Projektet DenCity ska hitta innovativa lösningar och tjänster som trots transporter av både människor och varor kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvaliteten för boende och verksamma i täta stadsdelar.

Göteborg och Stockholm blir testplats för framtidens nya transportlösningar och Göteborgs Stads Parkering deltar tillsammans med flera samverkansparter.

Läs mer om DenCity här http://closer.lindholmen.se/projekt-okad-transporteffektivitet/dencity

Förarlösa skyttlar

Vi deltar i projektet Shared Shuttle Services (3S) som är ett delprojekt i Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden.

3S ska bland annat undersöka hur eldrivna förarlösa skyttlar kan öka mobiliteten i Göteborg när staden växer och förtätas. Projektet pågår fram till 2018 och koordineras av RISE Viktoria

Elladdning

Hösten 2017 börjar Göteborgs Stads Parkering att bygga en ny infrastruktur för elladdning på våra egna parkeringsplatser. Under våren och sommaren pågick en intresseanmälan för att vi skulle veta var behovet var som störst.                         

Det vi kommer att erbjuda är så kallad normalladdning, vilket är det vanligaste.
Det vill säga, du laddar bilen med låg effekt där den står parkerad under lång
tid som vid hemmet på natten eller arbetsplatsen under dagen.

Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och anmäla ditt intresse

ArbPark

Göteborgs Stads Parkering deltar i ett projekt som heter ArbPark. Det är ett projekt som undersöker nya lösningar för framtidens arbetsplatsparkering.

 Syftet med ArbPark är att bidra till att:
- kunna bygga täta attraktiva stadsmiljöer
- minska persontransporters utsläpp och klimatpåverkan
- skapa effektiv användning av ytor i städer genom ökad användning av urbana transportsystem med hög personkapacitet
- stimulera utveckling och efterfrågan för nya innovativa mobilitetstjänster.
Projektets mål är att ta fram ny kunskap som utvecklar styrmedel, planerings- och analysverktyg för arbetsplatsparkering som del i den attraktiva och innovativa staden.
ArbPark finansieras av Vinnova och deltar gör också Johanneberg Science Park, Älvstranden Utveckling, Akademiska hus, Trafikverket, Trafikutredningsbyrån och Chalmersfastigheter.

Här kan du läsa mer om projektet ArbPark