Parkering och mobilitet i Frihamnen

Göteborg Stads Parkering är en av åtta aktörer i konsortiet som ska bygga första delen av första etappen i Frihamnen.  Vi har fått uppdraget att arbeta med mobilitet och parkeringsfrågor för att främja nya resvanor och skapa en stadsdel där bilen används mindre och de som bor och verkar i området går, cyklar och åker kollektivt mer.

Frihamnen ska bli en ny spännande stadsdel mitt på älven. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer det att bo cirka 15 000 personer här och lika många arbetsplatser. Stadskärnan ska växa över älven och knyta samman stadens norra och södra delar. Programmet för Frihamnen ska stödja och driva en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar stadsutveckling i området. Göteborgs Stads Parkering är en av åtta aktörer som ska bygga första etappen. Vår uppgift är att arbeta med mobilitet och nya resvanor i denna nya täta socialt blandade stadsdel där gående och cyklister prioriteras framför bilar. 

Här hittar du Frihamnens hemsida.
Läs mer om Frihamnen som en del av Älvstaden.