Parkering Göteborg

Parkering Göteborg är Göteborgs Stads Parkerings varumärke som möter kunden och som samordnar kommunal parkering i en enhetlig tjänst som förenklar resandet och gör staden mer tillgänglig.

I vår kundportal Parkering Göteborg www.parkeringgoteborg.se finns all information om våra produkter och tjänster samlat. Du hittar bland annat information om hur du anmäler intresse för parkeringstillstånd, hittar besöksparkeringar och information i hur du överklagar en kontrollavgift.