Parkering på Norra Älvstranden

Parkeringsbolaget ansvarar för försäljning av parkeringstillstånd på mark som ägs av Älvstranden Utveckling AB på Norra Älvstranden. Parkeringserbjudanden som finns är årskort för företag och p-tillstånd månadsvis för privat personer.

Genom samarbete med Älvstranden Utveckling AB ansvarar Parkeringsbolaget för försäljning av parkeringstillstånd, övervakning och skötsel av parkeringsplatserna på Norra Älvstranden.

Nya parkeringsavgifter på Lindholmen från och med årsskiftet
Från och med årsskiftet, 1 januari 2016, kommer avgifterna för att parkera på Lindholmen att höjas och bli samma i hela området. Prishöjningen är en del i den generella prisjusteringsstrategi som gäller för hela Göteborg.

I tabellen nedan hittar du en sammanställning av de nya priserna, och kan se vad din nya avgift blir:

Område/typ av   tillstånd

Pris fr o m 1   januari 2016

P-tillstånd utomhus, alla områden

440 kr/mån exklusive moms
550 kr/mån inklusive moms

Fasta platser P9, Eriksberg

650 kr/mån inklusive moms

P-hus, Lindholmen, plan 5

900 kr/mån exklusive moms

Garage, Lindholmen Science Park 3-5

900 kr/mån exklusive moms

Garage, M2 (plan 1-3)

700 kr/mån exklusive moms

Avgifter i p-automater

 

10 kr per timme mellan kl 8 och 22

2 kr per timme övrig tid
Avgifterna ovan gäller alla dagar i veckan.

 Därför höjer vi priset
Det ska finnas ett tydligt och begripligt system för hur mycket det kostar att parkera, med enhetlig prissättning i staden och där jämförbara lägen ska ha jämförbara priser. Prishöjningarna gör att vi kan fortsätta investera i hållbara parkerings- och mobilitetslösningar och delta i Göteborgs stadsutveckling mot en grön och nära storstad.

Du hittar mer om Parkeringsbolagets prisstrategi här

Övrigt på gång: nya parkeringsytor, laddningsplatser för elbilar och digitala hänvisningstavlor
Vi har utökat parkeringen vid Karlavagnsgatan 13 med 120 nya platser där våra parkeringstillstånd gäller. Vi planerar också för ett parkeringsdäck med cirka 350 nya parkeringsplatser i vår byggnad Panelverkstaden, i hörnet av Planetgatan och Pumpgatan. Parkeringsdäcket beräknas vara klart i början av år 2016. 

Vid årsskiftet ska fyra nya laddningsplatser för elbilar finnas tillgängliga vid Lindholmen Science Park. Stolparna sätts upp av Parkeringsbolaget i samarbete med Göteborgs Energi. En snabbladdare kommer också att placeras vid Lindholmen Science Park. Parkeringsbolaget arbetar också för att under 2016 sätta upp digitala hänvisningsskyltar som visar var det finns lediga parkeringsplatser i området. 

Vid övriga frågor kontakta Parkeringsbolaget på tel. 031-774 37 00 eller
kundtjanst@p-bolaget.goteborg.se

Läs mer på varje område vilka erbjudanden som finns: Lindholmspiren/Östra Lindholmen, Västra Lindholmen/Plejadgatan, Frihamnen, Eriksberg eller Sannegårdshamnen.

Vi säljer årskort till företagare. Är du företagare ska du kontakta vår kundtjänst helgfri vardag 08:00-16.30 - tel nr: 031-774 37 00 eller skicka e-post på kundtjanst@p-bolaget.goteborg.se.


Vi säljer månadskort p-tillstånd till privatpersoner. Är du privatperson, registerar du dig här och ansöker