Våra partners

För att kunna skapa en hållbar stad - öppen för världen och parkeringslösningar som främjar nya resvanor samarbetar vi med andra förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad och med en del privata aktörer.

Parkering Göteborg
Parkering Göteborg erbjuder ett enhetligt erbjudande för dig som parkerar på de kommunala parkeringsplatserna i Göteborg, oavsett vem som äger marken. Arbetet driver vi och trafikkontoret tillsammans med Higab, Älvstranden Utveckling, GöteborgsLokaler, Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder och Grefab. Vi samarbetar med Addici och Securitas för att övervaka parkeringsplatserna.

Hållbar mobilitet
Göteborgs Stads Parkering jobbar med hållbar mobilitet. Vi bidrar till förändrade resvanor och hållbarhet genom våra tjänster – men också genom att delta i spännande utvecklingsprojekt. Här samarbetar vi med en lång rad aktörer som ChalmersAkademiska hus, Volvo Cars, Vinnova och RISE Viktoria

Stadsutveckling
Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret är vi med och bygger Göteborg.

Nokas Larmcentral sköter vår kundtjänst på kvällar och helger. Du når oss dygnet runt på 031-774 37 00.