Stadsutveckling

Parkeringsbolaget är en aktiv del i stadsutvecklingen.  Vi deltar i en mängd projekt och samverkar med andra som planerar och bygger Göteborg. Vi bidrar med kompetens i ett tidigt skede och skapar hållbara parkeringslösningar som främjar mobilitet och nya resvanor. 

För att skapa en hållbar stad krävs parkeringslösningar som stödjer mobilitet och nya resvanor. Parkeringsbolaget har fått i uppdrag att bygga en parkeringsanläggning´med plats för 700 parkeringsplatser som en del av den nya mötesplatsen på Skeppsbron. I Frihamnen är vi en del av konsortiet som ska bygga Frihamens del ett av etapp 1 och vara klart 2021.