2016-04-22

Villkorsändring Saltholmen Långedrag

Parkeringsbolaget har idag haft sammanträde och behandlat frågor om parkering på Saltholmen och i Långedrag.

Handlingen som behandlades hittar ni här.

Styrelsen fattade inte något beslut på detta sammanträde vad gäller villkorsändring av förhyrda platser till p-tillstånd.

Styrelsen ville till protokollet anteckna att referensgruppen ska tillsättas så snart som möjligt i enlighet med tidigare beslut och dess uppdrag är parkeringsfrågor rörande södra skärgården.

Styrelsen beslutade om villkor för p-tillstånd och förhyrda platser på Saltholmen och i Långedrag enligt bilaga 3 i handlingen. Beslutet innebär ett villkorstillägg att en bil endast kan kopplas till ett p-tillstånd eller förhyrd plats.

Styrelsen beslutade också att zonindela Saltholmen och Långedrag enligt bilaga 2 i handlingen. Förändringen genomförs för att differentiera och anpassa pris utifrån parkeringsplatsens placering i förhållande till färjeterminalen. Det blir förmånligare att parkera längre från färjeterminalen.

Styrelsen har gett i uppdrag att utreda flera frågor inför ett beslut om villkorsändring av upplåtelseform av förhyrda platser till p-tillstånd. Till dagens sammanträde återredovisade fyra stycken av dessa: 
• Förhyrda platser för bilpoolsplatser
• Förhyrda platser för de personer som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
• Platsgaranti
• Förhyrda platser för företagare

De moderata ledamöterna föreslog bordläggning av ärendet. Votering genomfördes med röstsiffrorna 5-2 och beslutet blev att ärendet skulle avgöras idag. Moderaterna deltog sedan inte i besluten.