2016-03-11

Välkomna på informationsmöte 21 mars

Vi vet att det finns många frågor om villkorsändringen. 21 mars är ni därför välkomna på möte där vi har fokus på att lyssna och ge svar på frågor.

Hur ska fler boende i Södra skärgården få chans att parkera på Saltholmen?
Den 22 april kommer styrelsen för Parkeringsbolaget att behandla ett förslag om villkorsförändring för parkering på Saltholmen och i Långedrag. Förslaget innebär bland annat att vi i väntan på den långsiktiga lösningen av terminalens placering, ger möjlighet för fler att parkera på framförallt Saltholmen. Under en ettårig provperiod kommer förhyrda platser att ersättas av tillstånd och vi omvandlar besöksplatser till tillståndsplatser för att också erbjuda fler nya p-tillstånd. En referensgrupp ska tillsättas som ska vara med och utvärdera försöket.

Anledningen till att vi bjöd in till mötet 21 mars var från början att diskutera hur vi ska sätta samman en referensgrupp på bästa sätt. Referensgruppen kan inte tillsättas innan styrelsen fattat beslut om provår med villkorsändring. Beslutet sköts upp då Parkeringsbolaget bytt ordförande och det är viktigt att den nya ordföranden är med när denna viktiga fråga ska upp till beslut. Nu ser vi att det inplanerade mötet istället kan bli ett värdefullt tillfälle för oss att lyssna och ge svar på frågor från er boende om villkorsändringen. Från Parkeringsbolaget deltar representanter från styrelsen samt tjänstemän, bland annat vd. Eftersom mötet blir stort - cirka 300 deltagare - kommer vi att ha ett moderatorsteam med bland annat Sophia Kaså och Bernard Le Roux, vars uppgift är att skapa en bra mötesstruktur.

Efter att ha undersökt färjeanslutningarna från ett flertal öar och Saltholmen till Donsö tror vi att följande tider kan passa de flesta:
Tid: klockan 18.30–20.30
Plats: Donsö idrottshall. Var den ligger ser ni på den bifogade länken till Google maps. Det tar 10-15 minuter att gå från båten till idrottshallen. Här ligger Donsöhallen.

Vi serverar kaffe och fralla.

Mötet protokollförs inte, men däremot dokumenterar vi konkreta förslag, synpunkter och frågor. Det finns också möjlighet att lämna sina synpunkter skriftligt. Mötet kommer också att filmas. Filmen kommer att läggas på hemsidan för att även de som inte kunde vara med på mötet ska få samma information. 

Vid ett beslut om en villkorsförändring kommer vi bjuda in till nytt möte för att tillsammans med er komma fram till hur vi på bästa sätt bildar referensgruppen för dialog och löpande utvärdering av villkorsändringen.

Tidigare nyheter i frågan:
Ny information om villkorsändringen 3 mars 2016
Villkorsändring Saltholmen Långedrag 15 januari 2016
Parkeringstillstånd på Saltholmen ska öka tillgängligheten 26 november 2015