2013-02-12

Shoppingtaxa på Heden

Parkeringsbolaget vill förenkla tillvaron för bilister som kommer till centrala Göteborg. Därför ändrar vi nu avgifterna på Heden och inför rätt och slätt en Shoppingtaxa på 220 p-platser vid bussterminalen.  

Parkeringsplatserna på Heden är centralt belägna med närhet till butiker, kaféer, restauranger och evenemangsstråket. Den nya avgiften är anpassad till den tid man vill spendera inne i city.   

Vår förhoppning är att den nya prissättningen ska bidra till att det ska vara enkelt och kännas välkomnande att uträtta ärenden i city. Vi vill verka för en mer levande stadsmiljö och en mer attraktiv innerstad.

Förutom parkering med shoppingtaxa finns ca 800 platser för längre parkring med taxan 15 kr/tim 08-22, övrig tid 2 kr tim.

 ”Parkeringsplatserna på Heden och övriga platser är viktiga för att innerstaden ska vara den mötesplats där besökarna och boende kan träffas över en kopp kaffe och göra sina ärenden.Det är viktigt med korttidsparkering som gör det möjligt för besökaren att uträtta sina ärenden. Vi vet att kunder som kommer med bil handlar mer i butikerna än de som åker med kollektivtrafiken.”, säger Marianne Sörling, Innerstaden Göteborg.