2013-06-20

Samma nummer men mer service

Kontaktcenter svarar nu alla parkeringskunder

Som ett av kommunens första bolag är Parkeringsbolaget nu migrerat med Kontaktcenter. Det innebär att alla parkeringskunder nu har fått en väg in till många av Göteborgs parkeringar genom Kontaktcenter.

Syftet med förändringar är att öka tillgängligheten och servicen för parkeringskunderna. Idag ansvarar Trafikkontoret för parkering på gatan medan Parkeringsbolaget ansvarar för parkering på tomtmark. Nu blir det istället en väg in för alla parkerare i Göteborg så att du som parkeringskund slipper att hålla reda på vilken sorts parkering du använder.

Felanmälan av biljettautomater görs också via Kontaktcenter på samma nummer som tidigare.

Kontaktcenter svarar på nr 031-774 37 00 på vardagarna kl. 07.00-18.00. De svarar också på frågor via stadens webbplats, facebook, eller mail.