2015-11-26

Parkeringstillstånd ska öka tillgänglighet på Saltholmen

Som ett led i att göra Saltholmen och Långedrag tillgängligt för fler vill nu Parkeringsbolaget ändra villkoren för att parkera. Enligt förslaget ska de 524 förhyrda platserna som finns i dag försvinna och ersättas med p-tillstånd. Styrelsen kommer att behandla frågan på ett extra insatt möte den 15 januari. OBS! Svaren på vanliga frågor är uppdaterade utifrån när styrelsen behandlade frågan den 15 januari. Svar på vanliga frågor finner du här: Aktuellt och bakgrund och fakta.

 - Vi gör så kallade beläggningsmätningar som tydligt visar att vi kan samnyttja platserna mer, både sett över dygnet och över hela året på Saltholmen och Långedrag. Det finns platser som står tomma som skulle kunna användas av andra – om de inte vore just förhyrda. Genom att införa p-tillstånd öppnar vi upp för fler kunder på befintliga platser, säger Maria Holmberg, affärsansvarig på Parkeringsbolaget.
Att öka tillgängligheten genom ta bort förhyrda och införa p-tillstånd är en strategi som Parkeringsbolaget arbetar efter i hela staden. Det är inget som är specifikt för Saltholmen. Och förslaget är inte nytt. Redan 2011 var frågan uppe i styrelsen som då tyckte att den behövde utredas vidare. Och det är det bolaget nu har gjort.
– Situationen på Saltholmen är komplex och det finns inga snabba lösningar. Att effektivisera är en metod för att förbättra, men senast 2013 byggde vi 61 helt nya platser på Saltholmsgatan.
De som i dag har förhyrd plats, hur kommer de att reagera de på det här förslaget?
– Vårt uppdrag är att skapa bästa möjliga tillgängligheten i hela området, för så många som möjligt. Vi behöver se till de övergripande behoven. Vissa upplever säkert det här som en försämring, men för majoriteten är det en förbättring då det blir enklare att få tillgång till en parkeringsplats.
Parkeringsbolaget arbetar också med andra lösningar, som inte involverar att äga en egen bil.
­– Ja, vi ska bland annat genomföra en cykelutredning för att öka antalet cykelparkeringar. Vi vill också utreda om vi kan göra Vagnhallen till en trygg och säker cykelparkering med till exempel laddningsmöjligheter. Bilpoolplatser är en annan sak vi tittar närmare på.

För kontakt ring kundtjänst 031 - 774 37 00 eller maila kundtjanst@p-bolaget.goteborg.se

Styrelsehandling 9 - Villkorsändring Saltholmen Långedrag

Handling 9 - 15-11-25 Villkorsändring Saltholmen styrelsehandling.pdf
Handling 9 - 15-11-21 Villkorsändring Saltholmen Långedrag Bilaga 1 handling från 2011.pdf
Handling 9 - 15-11-21 Villkorsändring Saltholmen Långedrag bilaga 2 Handling 11 - 14-06-10.pdf
Handling 9 - 15-11-25 Villkorsändring Bilaga 3 Översiktskarta P-områden Saltholmen.pdf
Handling 9 - 15-11-25 Villkorsändring Saltholmen Långedrag Bilaga 4 Kösituationen i området.pdf
Handling 9 - 15-11-25 Villkorsändring Bilaga 5 Beläggningsmätningar Saltholmen Långedrag.pdf
Handling 9 - 15-11-25 Villkorsändring Bilaga 5 Beläggningsmätningar totalt Saltholmen Långedrag.pdf
Handling 9 - 15-11-25 Villkorsändring Bilaga 6 förslag ny zonindelning.pdf
Handling 9- 15-11-25 Villkorsändring Bilaga 7 Miljöeffekter av förändringen på Saltholmen och Långedrag.pdf