2015-08-24

Parkeringsbolaget är nu trippelcertifierat

Parkeringsbolaget är nu certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 samt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Därmed har Parkeringsbolaget ett mycket väl utfört ledningssystem samt bra ordning och reda på verksamheten.

- Genom certifieringen har bolaget nu ett kvitto på att vi har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt och verksamhetsutveckling. Det handlar om att ständigt förbättra oss och att öka kundnöjdheten, minska miljöpåverkan och ha en god arbetsmiljö och nöjda medarbetare, säger Maria Stenström, VD.

Så här arbetar vi enligt certifieringarna

Fakta om certifieringarna: .

ISO 9001 för kvalitetsledning syftar till att säkerställa kvaliteten i det interna arbetet,  i relationerna till kunderna och i de levererade tjänsterna. Att ledningen arbetar systematiskt med utveckling och förbättring samt att personalen är delaktig i kvalitetsarbetet leder vanligtvis till färre missförstånd och korrigeringar.

ISO 14001 för miljöledningssystem syftar bland annat till att uppnå en effektiv användning av material, energi och avfallshantering vilket i längden ger  minskad miljöpåverkan, lägre kostnader och ett ökat förtroende för bolaget.

Genom OHSAS 18001 arbetar bolaget systematiskt med arbetsmiljöfrågorna för att skapa en arbetsplats med få risker och där medarbetare trivs och utvecklas.

Många av Göteborgs Stads bolag är certifierade enligt någon ISO-standard men endast Göteborg Energi, Göteborgs Hamn och Göteborgs Spårvägar är trippelcertifierade sedan tidigare.