2013-12-03

P-bolaget i unikt samarbete med Volvo Cars

Självkörande bilar

P-bolaget och Trafiknämnden är Göteborg stads främsta aktörer ​i  samarbetsprojektet Drive me - Self-driving cars for sustainable mobility.  Projektet som startar nästa år har till syfte att studera samhällsfördelarna med  självkörande bilar och att Sverige och Volvo cars ska bli ledande inom hållbar  mobilitet. Det är Volvo Cars tillsammans med Göteborgs stad, Trafikverket,  Transportstyrelsen och Lindholmen Science Park som tillsammans ska driva  projektet mellan åren 2014-2018.

P-bolaget ska upplåta en parkeringsanläggning för självkörande fordon och  Trafiknämnden kommer att anpassa delar av trafikmiljön, ca 50 km/tim för  självkörande fordon. År 2017 ska de hundra första bilarna börja rulla.

 

Läs mer >>>