2015-10-09

P-arken flyttar till Hisingsbron

För att ersätta de parkeringshus som försvinner när Hisingsbron byggs kommer P-arken troligtvis att flyttas. Parkeringsbolaget har utrett möjligheterna för att flytta P-arken och formellt beslut kommer att fattas av Parkeringsbolagets styrelse den 21 oktober.

För att Hisingsbron ska kunna byggas kommer två parkeringshus att rivas. P-arken kommer troligtvis att flyttas för att vara ersättningsplatser för de parkeringar som försvinner. En utredning har gjorts som visar att det är möjligt. Styrelsen för Parkeringsbolaget sammanträder den 21 oktober och kommer då att fatta beslut i frågan.

Totalt finns 403 platser i P-arken.

Om Hisingsbron.