2016-09-15

Nytt uppdragsdirektiv för T-Puss

Nu har det kommit ett nytt uppdragsdirektiv för det som förut hette T-Puss.

I våras fattade Kommunfullmäktige beslut om parkeringsfrågorna i Saltholmen och på Saltholmen, som bland annat innebar att möjligheten att hyra en förhyrd parkeringsplats skulle finnas kvar och att färjeterminalen även fortsättningsvis ska vara placerad på Saltholmen.

Trafik- och parkeringsutredningen Södra Skärgåden (T-Puss) behövde då ses över och förtydligas. Det har nu skett. Utredningen heter numera T-Puls (Trafik- och parkeringsutredningen Långedrag och Saltholmen). Se PDF nedan.
Kontaktperson: Carolin Folkeson, Stadsbyggnadskontoret
carolin.folkeson@sbk.goteborg.se
Här kan du läsa det nya direktivet