2016-10-11

Minnesanteckningar från tredje mötet med arbetsgruppen Saltholmen/Långedrag

På det tredje mötet med arbetsgruppen Saltholmen/Långedrag var temat Trafik & logistik. Här kommer anteckningarna från det mötet.

Tredje mötet_minnesanteckningar.pdf