2016-06-16

Minnesanteckningar från referensgruppens första möte

Parkeringsbolagets styrelse har gett i uppdrag att starta en referensgrupp tillsammans med representanter för dem som är berörda av parkeringsfrågorna på Saltholmen och i Långedrag. Den gruppen är nu tillsatt och hade sitt första möte i måndags.

Vill du läsa mer om vad som sas på mötet finns här minnesanteckningar.
Första mötet_minnesanteckningar.pdf