2016-11-22

Minnesanteckningar från femte mötet med arbetsgruppen Saltholmen och Långedrag

Nu är anteckningarna från det femte mötet med arbetsgruppen Saltholmen och Långedrag klara. Här finns också ett par bilagor som diskuterades i gruppen.

Femte mötet_minnesanteckningar.pdf

Ägardirektiv och parkerinspolicy.pdf

Älvsborg och skärgårdstrafiken.pdf