2016-09-09

Minnesanteckning från arbetsgruppen Saltholmen/Långedrags andra möte

Onsdagen 31 augusti hade arbetsgruppen som diskuterar parkeringsfrågan på Saltholmen och i Långedrag sitt andra möte. Temat den här gången var Fakta och statistik.

Här kan du läsa vad gruppen diskuterade: Andra mötet_minnesanteckningar.pdf