2018-01-31

Hitta Flytet – Parkeringens roll i en nära storstad

Välkommen till MIGs frukostmöte den 9 februari för att lyssna till vår VD Maria Stenström som berättar hur vi vill förenkla invånarnas vardag idag och skapa förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer i mobilitetskedjan.  

Stadsutveckling kräver långsiktighet och Göteborg står inför stora förändringar. Befolkningstillväxten, byggboomen, infrastrukturprojekten och de prioriterade hållbarhetsfrågorna resulterar i att en ny stad växer fram. En sak är säker i framtidens stad, bilen och parkering kan inte längre hanteras på ett traditionellt sätt.

Tidigare var mobilitet synonymt med bil. Det är det inte längre. Och vi kan inte ta oss an framtiden med dåtidens lösningar. Vi på parkeringsbolaget vill förenkla och skapa förutsättningar för ett hållbart resande för alla. Slutsatsen vi drar är att människor vill ha en god mobilitet – inte att de måste ta bilen till varje pris.

Välkommen!

Anmälan och mer information hittar du på MIGs  webbplats, klicka här