2015-12-17

Mot framtiden med självparkerande bilar

Parkeringsbolaget inleder ett samarbete med Volvo Cars AB om självparkerande bilar.
– Tillsammans ska vi undersöka vilka möjligheter detta kan ge och hur det kan påverka framtidens mobilitet och stadsplanering, säger Maria Stenström, vd för Parkeringsbolaget.
Projektet heter "Självparkerande fordon – parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling" och syftar till att utforska möjligheter som uppstår när automatiska fordon sätts in i ett större sammanhang. Det genererar ett unikt verktyg för att utveckla och interagera i ett bättre trafiksystem, och ger både lägre miljöbelastning och ökad effektivitet.

Parkeringsbolaget bidrar med sex miljoner kronor till industriell forskning i projektet med självparkerande bilar i samararbete med Volvo Cars AB. För att kunna testa och genomföra förbättringar i parkeringsanläggningar behövs forskning och utveckling i nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga.
– Det känns väldigt spännande att delta i det här projektet och det gör att vi bättre kan möta framtida behov och utmaningar när vi ska bygga effektiva och hållbara parkeringsanläggningar, som främjar nya hållbara resvanor, säger Maria Stenström.
Och det finns fler fördelar:
– Självkörande fordon bidrar till att stadsrummet kan dimensioneras på ett smartare sätt, eftersom automatiska fordon kräver mindre utrymme. Samtidigt bidrar det till förbättrad trafiksäkerhet utan stora åtgärder i infrastrukturen, säger Marcus Rothoff, Volvo Cars AB, projektchef Drive Me-programmet, där projektet om självparkerande fordon är en del.

Fakta/
"Självparkerande fordon – Parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling" ingår som en del i programmet för förarlösa fordon, Drive Me. Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad beslutade den 15 januari 2014 om att Göteborgs Stad ska medverka i Drive Me som ligger i linje med stadens nya trafikstrategi och trafiksäkerhetsprogram, då båda lyfter fram staden som test- och demonstrationsarena. För Göteborgs Stads del är programmet en möjlighet att forma en tätare stad och skapa bättre trafiksäkerhet.

Läs mer om projektet här.

För mer information:
Maria Berntsson , kommunikatör, Parkeringsbolaget, tel 031-774 37 49
Marcus Rothoff, projektchef Drive Me-programmet, Volvo Cars AB, 0733 - 33 17 46.