2017-02-10

Anteckningar från mötet med arbetsgruppen Saltholmen/Långedrag

Här kommer nu anteckningarna från arbetsgruppens möte från 12 januari.
Sjunde minnesanteckningar.pdf