2016-09-01

700 nya betalautomater till Göteborg

Parkeringsbolaget har just avslutat en av Sveriges största upphandlingar av betalautomater. Under hösten kommer de 700 automaterna att placeras ut. Efter det kan kunderna betala med fler kort, till exempel Visa och Mastercard, på samtliga automater. Närmare hälften av de nya betalautomaterna kan också ta de nya mynten. 

- De nya digitala betalautomaterna har många mervärden, till exempel är de solcellsdrivna, kan flera språk och bidrar med datainformation till stadens gemensamma parkeringsledningssystem, säger Magnus Feldt, chef Fastighet & Teknik på Parkeringsbolaget.
Och på lite sikt ger de nya betalautomater än fler möjligheter. De kan bli en del av en framtida övergång till biljettlöst system, genom till exempel betalning via registreringsnummer. De kan också styra andra tjänster, som betalning och aktivering av elbilsladdning och bättre statistiskt underlag för styrning av resvanor och minskad söktrafik.

Aktören som vann upphandlingen heter Fore ITS AB.
- Vi är glada och stolta över att leverera de nya betalautomaterna från Parkeon, säger Stefan Larsson, vd på Fore ITS AB, som samarbetar med Parkeon i projektet.
- Automaterna finns redan i till exempel New York, Paris, London, Moskva och Barcelona med mycket goda resultat.

Fakta
Parkeringsbolaget äger och underhåller drygt 1100 biljettautomater på kommunala parkeringar.
Så här ser beståndet ut i dag:

610

Visa/Mastercard + bensinkort+mynt

389

Bensinkort+mynt

138

Endast Mynt

1137

 

 

 

 

 

För mer information:
Maria Berntsson, kommunikationschef, Parkeringsbolaget, 031- 774 37 49
Stefan Larsson, vd på Fore ITS AB,  076-045743,

www.parkeon.com
www.nodeon.com
www.fits.se

 FOTO: Stefan Valentin Larsson