Framtida parkering

För att möta kunders framtida behov av parkerings- och mobilitetstjänster och främja nya resvanor deltar Parkeringsbolaget i flera utvecklingsprojekt.

Parkeringsbolaget deltar i Drive Me och driver tillsammans med Volvo Car Group projektet  "Självparkerande fordon – Parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling”. Den 14 mars sker projektredovisning på Lindholmen.

Projektet DenCity ska hitta innovativa lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar. Stockholm och Göteborg blir testplatser för framtidens nya transportlösningar och Parkeringsbolaget deltar tillsammans med  flera samverkansparter.

För att främja innovation, kombinerad mobilitet och nya resvanor samarbetar Parkeringsbolaget med Ung Företagsamhet. Under hösten 2016 anordnas en innovationstävling för elever på gymnasiet i Göteborg.