Ekonomi och finansiering

Parkeringsbolaget har en god ekonomi och vinst inte är ett mål i sig utan en förutsättning för att vi ska kunna vara med och utveckla Göteborg till en hållbar stad öppen för världen.

Under 2016 hade vi en omsättning på drygt 461 miljoner kronor. Intäkterna består framför allt av intäkter och avgifter från lokaler och parkeringsplatser, både från de egna och de förvaltade anläggningarna. Fastigheternas marknadsvärde bedömdes vid årsskiftet 2016/2017 till 1 575 miljoner kronor.

Bolaget har en stark finansiell ställning. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till drygt 954 miljoner kronor och soliditeten till 78 procent. Parkeringsbolaget har en låg belåningsgrad, vilket innebär att bolaget inte är räntekänsligt på kort sikt. Vinsten är inte ett mål i sig utan en förutsättning för Parkeringsbolaget att kunna vara med och utveckla Göteborg och investera i parkerings- och mobilitetslösningar när fler människor bor och reser i Göteborg. De närmaste tio åren planerar bolaget investeringar i cirka 7 500 parkeringsplatser för cirka 3,3 mdkr, samtidigt som runt 3 700 platser på arrenderad mark försvinner eftersom marken ska användas att bygga bostäder på.

Läs mer om Parkeringsbolagets ekonomi och finansiering i vår senaste årsredovisning.
Årsredovisning 2016 inkl Hållbarhetsredovisning Göteborgs Stads Parkering AB.pdf
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013.pdf
Årsredovisning 2012.pdf
Årsredovisning 2011.pdf