Ägare styrelse och organisation

Göteborgs Stads Parkering AB ägs av Göteborgs stad. Tillsammans med Higab, Älvstranden Utveckling och GöteborgsLokaler ingår vi i område Lokaler i koncernen Göteborgs Stadshus AB. Higab är område Lokalers moderbolag.
Verksamheten styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige och genom stadens parkeringspolicy. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och väljs vid årsstämman.

Ordinarie styrelseledamöter: 

 
 Jesper Jonsteg (MP), ordförande

 jesper.jonsteg@p-bolaget.goteborg.se

Gertrud Ingelman (V), 1:e vice ordförande

Gertrud.ingelman@p-bolaget.goteborg.se

Anneli Rhedin (M), 2.e vice ordförande

anneli.rhedin@p-bolaget.goteborg.se

Lena Malm (S)

lena.malm@p-bolaget.goteborg.se

Margareta Broang (M)

margareta.broang@p-bolaget.goteborg.se

Olof Lindgärde (L)

olof.lindgarde@p-bolaget.goteborg.se

Parisa Rezaeivar (S)

parisa.rezaeivar@p-bolaget.goteborg.se

   

Suppleanter:

 

Lennart Sjöstedt (S)

lennart.sjostedt@p-bolaget.goteborg.se

Andreas Gavrin  (M)

andreas.gavrin@p-bolaget.goteborg.se

Jonas Forslind (S)

jonas.forslind@p-bolaget.goteborg.se

Handlingar och protokoll hittar du här