2016-04-29

Så här fakturerar du Göteborgs Stads Parkering

För att effektivisera och minska vår hantering av pappersfakturor och vi uppmuntrar alla att använda e-faktura!

Alla fakturor ska skickas till Intraservice inom Göteborgs Stad, som kommer att sköta skanning och inläsning.
Du skickar dina fakturor till den här adressen från 9 maj:
B450 Göteborgs Stads Parkering AB
Intraservice
405 38 Göteborg
 
För frågor om leverantörsfakturor, kontakta Anette Karlsson: 031-774 37 00 på vardagar mellan 8.00 och 16.30.

Betala gärna med e-faktura!
En e-faktura skickas och tas emot elektroniskt och behandlas automatiskt. E-faktura är smidigare och billigare för dig som leverantör och sparar dessutom på miljön.
Från våren 2016 kan vi ta emot elektroniska fakturor på samma sätt som Göteborgs Stads förvaltningar. Vi vill därför uppmana till att använda elektronisk fakturering om ni redan i dag skickar elektroniska fakturor till Göteborgs Stads förvaltningar.

För att skicka e-faktura behöver du ansluta dig till en e-fakturatjänst. Göteborgs Stad har redan registrerat de största operatörerna, mer information om vilka dessa är hittar ni här.

Göteborgs Stads Parkerings GLN-kod för e-faktura är 738 103 500 487 8
För frågor om e-fakturering, kontakta Zenja Stanic: 031-774 37 00 på vardagar mellan 8.00 och 16.30.