Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Göteborgs Stads Parkering AB
Box 7174
402 33 Göteborg

Besöksadress: Åvägen 17 J, Gårda i Göteborg

Leverantör: Här hittar du våra faktureringsuppgifter

Vill du lämna synpunkter eller lämna ett supportärende kontakta vår kundtjänst?
Telefon: 031 - 774 37 00
E-post: kundtjanst@parkeringgoteborg.se
Vi har öppet helgfria vardagar 08.00-16.30

Vill du kontakta någon av våra medarbetare?
Du är välkommen att skicka oss ett e-post på: fornamn.efternamn @ p-bolaget.goteborg.se

Vill du kontakta någon i vår styrelse?
Här hittar du e-postadresser till de som sitter i vår styrelse