Tips och regler

Det finns flera regler och bestämmelser som reglerar parkering. En del regler anges genom vägmärken och andra inte.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. 

Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering och de utmärks normalt med vägmärken.

I skriften "Stanna och parkera" kan du läsa mer. Skriften finns att ladda ner eller beställa på Transportsstyrelsens hemsida.

Läs mer om parkering i Göteborgs stad.

Läs Göteborgs stads parkeringspolicy.